Psychiatrie & Psychotherapie

De Psychiater

Mijn naam is Theo Horsman. Ik ben psychiater/psychotherapeut en werk nu bijna 25 jaar als vrijgevestigd psychiater in mijn praktijk. Het is mijn ervaring dat de meest voorkomende psychische klachten zoals angst, stemmingsklachten, persoonlijkheids- en relatieproblemen in mijn praktijk kunnen worden behandeld. De behandeling zelf bestaat meestal uit gesprekstherapie, individueel, of samen met uw partner, of andere leden van uw systeem. Het kan nodig zijn dat de behandeling wordt ondersteund door medicatie. Indien nodig kan ik u in overleg doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega of instelling.

Ik heb  mij gespecialiseerd als psychoanalyticus/psychotherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse. Als psychotherapeut hanteer ik meestal psychodynamische uitgangspunten. Dat betekent dat ik mij naast de aanpak van de actuele klachten,  ook richt op de achterliggende problemen en innerlijke moeilijkheden. Indien de oorsprong van de innerlijke conflicten helder is, kan hier veelal ook beter mee worden omgegaan. Verder ben ik opgeleid als systeemtherapeut en groepstherapeut.

Naast mijn eigen praktijk heb ik de afgelopen jaren als psychiater gewerkt in algemene GGZ-instellingen, en gespecialiseerde voorzieningen voor verslaving en forensische psychiatrie.

De Praktijk

Mijn praktijk is gericht op gespecialiseerde 2e lijns GGZ behandeling; deze zorg wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars.  AGB code praktijk 03070376.

De meeste psychologische en psychiatrische problemen kunnen in mijn praktijk worden behandeld. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan angst, depressie, verslaving, psychotische verschijnselen, burn-out, arbeidsgerelateerde problemen, trauma’s, ADHD, relatieproblemen en persoonlijkheidproblematiek.
Daarnaast ben ik beschikbaar voor 2nd opinion of psychiatrische expertise, met name bij werkgerelateerde of forensische problematiek.

Het betreft een eenmanspraktijk, waarbij de behandeling van aanmelding tot afronding door mij persoonlijk wordt vormgegeven.  Er bestaan informele samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde collega’s, psychologen of psychiaters, zodat u indien nodig, snel kunt worden doorverwezen naar een gespecialiseerde collega. Voor vergoeding van de behandeling via de zorgverzekering is het noodzakelijk dat u over een verwijsbrief beschikt van uw huisarts of specialist.

Werkdagen

De praktijk is momenteel geopend op maandag, dinsdagavond,  en vrijdag. Er is een beperkte avondopenstelling (dinsdagavond van 18 tot 22 uur). In overleg zijn soms andere tijden mogelijk.

Ik ben lid van de Vereniging van Vrijgevestigd Psychiaters in Alkmaar eo. (VVPAO, zie website www.vvpao.nl ).

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37154246 als l.th.horsman, psychiater.

Contact

Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie Wilhelminalaan.

Theo Horsman, psychiater/psychotherapeut.

Wilhelminalaan 26
1815 JD Alkmaar
Telefoon 06-20539109

Email info@horsmanpsychiatrie.nl of l.th.horsman@gmail.com

BIG registratie als psychiater onder nummer 09021664501

Voor aanmelding of overleg over verwijzingen of vragen over behandeling contact via email, of telefonisch.

Ik ben door werkzaamheden niet altijd in staat de telefoon op te nemen, en ook voicemailbericht is niet altijd mogelijk. Een SMS of mail wordt altijd beantwoord.

Attentie!!!: Vanwege grote drukte en ontstaan van een te lange wachtlijst is de praktijk voorlopig gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

De Behandeling

Na verwijzing door huisarts of specialist, kunt u telefonisch,sms of via de mail een afspraak  met mij maken.  Een wachttijd voor het maken van een afspraak is niet geheel te voorkomen, maar ik probeer deze uiteraard zo kort mogelijk te houden; actuele informatie daarover kan ik u telefonisch verstrekken. In een of twee intakegesprekken zullen we samen uw klachten en problemen in kaart proberen te brengen, waarna ik een samenvatting van mijn visie op uw problematiek zal geven, en een voorstel voor behandeling zal doen. De overeenkomstl zal worden vastgelegd in een behandelplan. Eventueel kan uw partner of een ander betrokken worden. Een doorverwijzing naar een gespecialiseerde collega of naar de GGZ behoort ook tot de mogelijkheden.

De behandeling bestaat uit gesprekstherapie gericht op verdere verheldering van uw problematiek; de behandeling is gericht op verandering van de emotionele, gedrags-, denk-, en relatiepatronen, die de klachten veroorzaken en in stand houden. De behandelduur is uiteraard zo kort mogelijk, maar soms is er sprake van hardnekkige problemen, en zijn al meerdere behandelpogingen bij andere instellingen of behandelaars gedaan. Uiteraard kan een dergelijk behandelproces dan geruime tijd vergen, soms jaren.  Zo nodig kan ik in overleg met u medicijnen voorschrijven.  De werking, en eventuele bijwerkingen van de medicatie, zal nauwkeurig worden beoordeeld; om dat zorgvuldig te kunnen vervolgen zullen in het algemeen meerdere contacten nodig zijn. De sessies duren in het algemeen 45 tot 50 minuten.

Over het beloop van de behandeling zal in het algemeen, tenzij u daartegen bezwaar heeft, regelmatig verslag worden gedaan aan uw huisarts.

Kosten

Als medisch specialist heb ik met de meeste zorgverzekeraars afspraken gemaakt waardoor de behandeling vergoed wordt via het basispakket van uw verzekering. Jaarlijks wordt door mij middels een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) een factuur voor de uitgevoerde behandelingen gestuurd naar uw verzekeraar; deze zal daarna de vergoeding rechtstreeks aan mij uitbetalen.  Wel moet u rekening houden met uw eigen risico. Voor medicatie geldt, behoudens eigen bijdrage bij sommige medicijnen (slaapmiddelen en middelen tegen ADHD), eveneeens dat uw zorgverzekeraar de kosten zal vergoeden.

*No Show*: Bij verhindering dient u de afspraak zo lang mogelijk van te voren af te zeggen. Bij afzeggen binnen 24 uur of bij niet verschijnen zonder bericht, kan de gereserveerde tijd rechtstreeks bij u in rekening gebracht; u ontvangt dan een factuur van €60,-

Kwaliteit

Door regelmatige deelname aan intervisiegroepen, en het volgen van nascholing wordt de kwaliteit van de behandeling op niveau gehouden. De behandeling vindt plaats volgens de richtlijnen en standaarden van de Nederlandse vereniging van Psychiatrie. Elke vijf jaar wordt de kwaliteit van de praktijk gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie.

Indien u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over de behandeling, hoop ik uiteraard dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt; meestal vinden we dan wel een oplossing. Indien dat niet lukt kunt u zich voor eventuele bemiddeling wenden tot de VVPAO. De mogelijkheden voor het indienen van een formele klacht staan op de website van de VVPAO eveneens beschreven

Als vrijgevestigd psychiater probeer ik zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, ik heb echter geen crisdienst; in acute situaties is de bereikbaarheid niet altijd te waarborgen. In deze gevallen dient u zich tot de huisarts te wenden, die eventueel de 24-uursdienst van de GGZ kan inschakelen. Ook buiten kantoortijden en in vakanties zal de bereikbaarheid niet altijd optimaal zijn. Vrijwel altijd kan ik uw vraag, via mail of SMS,  binnen 24 uur beantwoorden.

Afspraak voor waarneming is gemaakt met de volgende psychiaters: psychiater J. Bliek en N. van Loenen. Voor gegevens zie de site van de VVPAO Alkmaar.

Praktijkdagen

De praktijk is geopend op maandag en vrijdag in het algemeen van 08.00 tot 18.00 uur. Dinsdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur.

Bereikbaarheid

Als psychiater in een vrijgevestigde praktijk kan ik geen 24-uurs bereikbaarheid/hulp bieden. Ik ben doorgaans op werkdagen, tijdens kantooruren, telefonisch of via email vrij gemakkelijk te bereiken (info@horsmanpsychiatrie.nl). Als u een bericht achterlaat neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. Voor crisissituaties buiten kantoortijden bent u aangewezen op de huisartsenpost; deze kan beoordelen of eventueel  een contact met de crisisdienst van de GGZ noodzakelijk is.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid is de vaste waarneming geregeld via collega-psychiaters; in eerste instantie coll J. Bliek en N. van Loenen. Indien onverhoopt iets mis gaat kan een van de andere leden van de vereniging worden benaderd. Een overzicht van de leden vindt u op www.vvpao.nl.